L A A T S T E   N I E U W S 

 

26 oktober Ledenexcursie naar Amsterdamse Waterleidingduinen

Op zaterdag 26 oktober gaat de maandelijkse vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD).

Oktober, het is herfst en vele vogels kunnen bij een gunstige windrichting overtrekken, zoals vinken en diverse leeuweriken en piepers. Maar ook op de grond en in de bosjes zal het nodige zitten, vooral in de duindoorns die in de herfst vol zitten met besjes. Dat werkt als een magneet op trekvogels die op zoek zijn naar wat extra energie voordat ze aan hun grote reis beginnen, zoals spreeuwen en kramsvogels. (uit: google awd)

En niet te vergeten de vele herten, konijnen/hazen en vossen die door het gebied struinen.

Meer info HIER te vinden.

landschap

Themabijeenkomst 10 oktober: Nachtvlinders door Jeroen Voogd

Op 8 oktober verschijnt na ruim 100 jaar een nieuw standaardwerk over de macronachtvlinders van Nederland en België. Schrijver en samensteller is Jeroen Voogd, vroeger jeugdlid van onze vereniging.

Wij als Vogelwerkgroep hebben de eer om de auteur bij ons te hebben twee dagen na het verschijnen van het boek. Jeroen zal dan vertellen over zijn hobby, hoe het boek tot stand is gekomen en natuurlijk over de bijzondere vlinders die hij in zijn leven is tegengekomen.

 Meer info is HIER te vinden.

boek

 

 Weer veel te zien tijdens ledenexcursie Zouweboezem

Op zaterdag 29 juni zijn we weer op stap geweest, dit keer naar de Zouweboezem, een prachtig gebied met o.a. een grote kolonie purperreigers.Maar de 12 deelnemers hebben nog heel veel meer gezien. Dat leidde uiteindelijk tot maar liefst 68 waarneming.

Verslag van de de excursie is HIER te vinden.

2019 juni zouweboesem exc1

 foto's Marja Pelle en Els Luijkx.

Deelnemers enthousiast over excursie Haringvliet op 25 mei jl.

Voor 25 mei had de excursiecommissie een wandeling voor ons in petto in de buurt van Stellendam in het natuurgebied Scheelhoek plus een bezoek aan het nieuwe vogelobservatorium Tij. De 16 deelnemers waren bijzonder enthousiast over wat hen werd voorgeschoteld; onder andere een paar jagende kiekendieven en zingende nachtegalen. Het verslag van deze excursie is HIER te vinden.

2019 mei het ei van tij2 001

Geslaagde vogelwandeling Buytenpark (Vogelweek 2019)

Het leek even niet door te kunnen gaan, onze jaarlijkse excursie in het kader van de Vogelweek van de Vogelbescherming Nederland. Maar dankzij gids Winfried en begeleiders Jos, Hanneke, Marja en Jane hebben we 23 deelnemers (de excursie was binnen 2 dagen volgeboekt!)  een unieke ochtend in het Buytenpark bezorgd. De groep was enthousiast en leergierig. De beoordeling in de evaluatie die de Vogelbescherming opvraagt was zeer goed. Inmiddels hebben we er al 1 nieuw lid aan overgehouden.

Het verslag dat naar de deelnemers gestuurd is, is HIER te vinden.

vogelweek

 

 Verslag themabijeenkomst 9 mei (Natuur om de hoek)

Op 9 mei was Ger-Jan Cromwijk op bezoek om een presentatie te geven over al zijn natuurfoto's die hij in zijn vrije tijd gemaakt heeft in de omgeving van zijn woonplaats Nunspeet. Het was een boeiend verhaal met heel veel interessante en sfeerrijke foto's. Een verslag hiervan is HIER te vinden. Voor meer foto's kan je terecht op zijn website www.natuurplaat.nl.

Oefening baart kunst bij de jonge slechtvalken

Het gaat voorspoedig met de drie slechtvalkjongen (allen mannetjes), ze liggen goed op schema. Twee weken geleden geringd en nu (zondag 19 mei) staat haantje de voorste van het drietal al te klapwieken op het rooster (zie foto hieronder). Zaterdag 25 mei vanaf drie uur staan we op het stadhuisplein met telescopen. Dat valt samen met de excursie naar het Haringvliet; wij konden niet op een ander moment dus we staan er wat later in de middag voor wie nog wil/kan aansluiten. Iedereen van harte welkom, liefst ook nog met telescoop J Waarschijnlijk vliegen de jongen dan al rond, hopelijk zonder valpartijen

Vliegoefening Slechtvalk Winfried

tekst en foto Winfried van Meerendonk

Ledenexcursie Haringvliet

Op 25 mei gaan we met de leden op excursie naar het Haringvliet en gaan we onder andere een kijkje nemen bij het “vogelobservatorium Tij” (Scheelhoek) welke in het Haringvliet is gelegd. In de volksmond het Ei genoemd, naar de vorm van het ei van een grote stern. 8 Meter hoog, 11 meter lang. Nadere informatie is HIER te vinden.

Onrust over slechtvalken stadhuistoren vanwege bekendmaking ontheffing

Onder andere op de site van overheid.nl heeft een bekendmaking gestaan met daarin vermeld dat Omgevingsdienst Haaglanden bekend maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid –Holland dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten of rustplaatsen of het opzettelijk wegnemen van nesten , alsmede het opzettelijk storen van de slechtvalk i.v.m. de transformatie van een toren  vanaf de zesde verdieping naar luxe appartementen. De locatie betreft Stadhuisplein 1, 2711 EC te Zoetermeer.”

Deze informatie heeft veel ongeruste reacties tot gevolg gehad. Dit is een uiterst ongelukkige formulering zonder nadere toelichting die het publiek al eerder heeft bereikt dan de mensen van de Vogelwerkgroep Zoetermeer. Ter toelichting het volgende.

De ontheffingsaanvraag  heeft in nauwe samenspraak tussen Winfried van Meerendonk, Marcel van der Tol met de aannemer plaatsgevonden. In eerste instantie had de Omgevingsdienst aangegeven dat ze de visie van de Vogelwerkgroep op deze zaak wilde weten. Wij gingen er dan ook vanuit dat wij tijdig op de hoogte gesteld zouden worden van de te verlenen ontheffing, zodat we een en ander zouden kunnen toelichten en er op toezien dat de Slechtvalken afdoende beschermd worden".

Dat is blijkbaar niet gebeurd. Wij hebben contact met de aannemer gehad en die is ook ongelukkig met de situatie. Ook zij werden overvallen door deze bekendmaking.

Voor de duidelijkheid. We hebben  er nadrukkelijk op aangedrongen dat er met een ontheffing gewerkt zou worden. De aannemer wilde gaan bouwen zonder ontheffing, door plechtig te beloven dat er niets verstoord wordt. Omdat je dan geen harde en handhaafbare afspraken kunt maken, loop je dan juist het risico dat er wel verstoring optreedt. Omdat je juridisch ontheffing verleent op verboden, klinkt de bekendmaking heel erg alarmerend. Maar eigenlijk is het juist goed nieuws. Als het goed is, wordt met deze ontheffing zeker gesteld dat er volgend jaar weer Slechtvalken op de toren broeden.

Themabijeenkomst 9 mei: "Natuur om de Hoek (Noord-Veluwe)

De lezing wordt verzorgd door Gert-Jan Cromwijk. Gert-Jan woont in Nunspeet en fotografeert de natuur in zijn woonomgeving. Zijn lezing heet dan ook "Natuur om de hoek (Noord-Veluwe)"

veluwe nunspeet

Gert-Jan schrijft: “Ik blijf voor het maken van mijn foto's vaak in mijn eigen omgeving, zo in een cirkel met een straal van 25 kilometer vanaf mijn woonplaats Nunspeet.

Wat is er veel natuur te vinden, als je je omgeving beter leert kennen!
Het verloop van de seizoenen, de planten, paddenstoelen, insecten, zoogdieren en vogels die je tegenkomt, dit alles probeer ik met m'n camera te vangen.
Bij de foto's vertel ik graag de verhalen over hoe ik ze maak, wat er gebeurde op dat moment, en waarom ik zo fotografeerde en niet anders.”

LET OP : Deze avond vindt plaats in de zalen Uiterwaard 120+121 (winkelcentrum Meerzicht)

Maaien, broedende vogels en de Wet Natuurbescherming

Nu het voorjaar (ondanks de huidige lage temperaturen) volop op in gang is, worden bermen, slootkanten en weilanden al weer gemaaid. In sommige gevallen wordt daarbij geen rekening gehouden met eventuele broedende vogels waardoor nesten soms vernield worden door maaimachines. Erg triest natuurlijk, maar ook illegaal want in strijd met de Wet natuurbescherming. Het is verboden om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als te vernielen of te beschadigen (en daaronder valt ook voorwaardelijke opzet). Wanneer er in deze tijd van het jaar gemaaid wordt, dient er dus eerst goed gekeken te worden of er geen nesten aanwezig zijn.

Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat een boer of loonwerker wel goed kijkt of er nesten aanwezig zijn en toch een nest mist waardoor dit per ongeluk vernield wordt. Dat is natuurlijk heel sneu, maar kan gebeuren. Veel kwalijker is het als er gemaaid wordt zonder dat er enige rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van de aanwezigheid van nesten. Om dat tegen te gaan en de bewustwording van de beschermde status van nesten te vergroten, zou het nodig zijn dat de provincie hier aandacht aan besteed bij de uitvoering van haar taak op gebied van handhaving van de Wet natuurbescherming. Vorig jaar gaf de provincie in antwoord op Statenvragen van de PvdD en GL aan dat zij alleen toezicht houden wat betreft maaiwerkzaamheden aan de hand van ontvangen klachten of meldingen en dat zij deze klachten en meldingen slechts een enkele keer ontvangen (zie bijlage vraag 6 en 7).

Mochten jullie dus zien dat er ergens gemaaid wordt en je weet of hebt het sterke vermoeden dat er hierbij nesten vernield (gaan) worden en er helemaal niets gedaan is om dit te voorkomen (onderzoek vooraf), dan is het allereerst belangrijk om degene die dit beheer uitvoert erop te wijzen dat hij de Wet natuurbescherming overtreedt of dit gaat doen. Als dat niet helpt, dan kan een melding gedaan worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Bij spoed (als de overtreding op het punt staat te gebeuren): 0888 333 555. Bij minder spoed: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is dan raadzaam om zo veel mogelijk informatie / bewijs (zoals foto’s) mee te sturen.

bron: Susanne Kuijpers, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

 maaien en nesten

 

Ledenexcursie Leersumseveld

Op 13 april ging de ledenexcursie naar het Leersumseveld. Het verslag is HIER te vinden.

Woensdag 3 april Annet de Jong leven over het insectenleven

De jaarlijkse Annet de Jong lezing van 2019, georganiseerd door de Vogelwerkgroep, KNNV en IVN in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, wordt dit jaar verzorgd door Henk Siepel, hoogleraar dierecologie en ecofysiologie aan de Radboud Universiteit.

Hij zal in zijn lezing ingaan op de diversiteit en functonaliteit van insecten in de natuur en hun bedreigingen. De lezing vindt plaats in het stadhuis-forum, in de commissiezaal van de gemeenteraad. De aanvang is 20.00 en de toegang is gratis, voor iedere belangstellende

Voor deze avond kan je van de ingang aan het Stadhuisplein gebruiken (dan moet je één verdieping naar beneden), of de ingang aan de Engelandlaan.

Zaterdag 23 maart 2019: De oeverzwaluwwanden zijn weer klaar voor gebruik

De afgelopen weken hebben vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Zoetermeerhard gewerkt om de oeverzwaluwwanden in Oosterheem en het Buytenpark weer gebruiksklaar te maken.

IMG 20190323 135819770 HDR

 

 Donderdag 7 maart 2019: Informatiebord in Buytenpark is onthuld

 

Voorzitter Marcel van der Tol en wethouder Jakobien Groeneveld hebben donderdagmiddag 7 maart het informatiebord over het Gruttolandje en de oeverzwaluwwand in het Buytenpark onthuld.

infobordBuytenpark190307

 

 

Donderdag 14 februari Lezing: Vogels kijken in Languedoc-Roussilon 

Marcel van der Tol geeft donderdagavond 14 februari een lezing over het vogels kijken in Languedoc-Roussilon. Een landstreek in Frankrijk die minder bekend is onder Nederlandse vogelaars maar zeker de moeite waard is om te bezoeken. Zo bevindt zich één van de beste trektelposten van West-Europa zich in dit gebied, waar je voor West-Europese begrippen enorme aantallen roofvogels kunt zien passeren.

wespendief150506 0162

12 november 2018

Plas van Poot wordt natuurkern.

Maandag 12 november 2018 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer een motie aangenomen, waarin het College van B&W wordt opgeroepen om van de Plas van Poot een natuurkern te maken.

De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA, SP en PDvZ. Dankzij deze motie krijgt de Plas van Poot straks dezelfde beschermimg als het Prielenbos, het begrazingsgedeelte en het Gruttolandje van het Buytenpark, het centrale eiland van het Westerpark en het Libellenresrvaat. Door deze motie is de toekomst van de Aalsscholverkolonie en de Blauwe Reiger kolonie bij de Plas van Poot voorlopig vrijgesteld

 

18 september 2018

Een verslag van de lezing over libellen en vlinders door Albert Vliegenthart op 6 september staat HIER

 

12 september 2018 

Het verslag van de ledenexcursie naar de Groenzoom staat HIER

 

16 juni 2018 "Stork wars"

Het boomnest in de Plas van Wiegel ten Noorden van de Zoetermeerse Plas, had op 16 juni tenminste twee kuikens. Verder waren er rond Zoetermeer twee andere broedgevallen. Natuurlijk het paar van 't Geertje maar ook langs de broekweg in de Meerpoder bleek een Ooievaarsnest bewoond te zijn. Dat nest is echter aangevallen door een andere Ooievaar, waardoor het broedsel verloren is gegaan. Het nest bij het Buytenpark is dit jaar niet bewoond. Het nest op de grens van de Geerpolder en Meerpolder was soms wel bezet, maar daar zijn  de ooievaars niet tot broeden gekomen.

Opvallend was dat half juni in de omgeving van het Prielenbos, een Ooievaar op een afgebroken populier had plaatsgenomen. Een boomnest voor het volgende jaar?

ooievaar180616 2405 k

 

11 juni 2018

Het verslag van de ledenexcursie naar het Quackjeswater en Stellendam staat HIER

 

Donderdag 17 mei: Henk de Hoog

Gambia en zijn vogels

Locatie: Weidemolen Oosterheem

Aanvang: 20.00 uur

Donderdag 19 april: Guus van der Poel

Lezing over de fuut

Locatie: bovenzaal Uiterwaard 31 Meerzicht.

Aanvang: 20.00 uur.

 

26 maart 2018

Het verslag van de excursie naar de Amerongse Bovenpolder staat hier

 

17 maart 2018

Het verslag van de excursie naar Zeeland vind je hier

 

30 januari 2018

Het verslag van de excursie naar het Leersumseveld lees je hier

 

15 februari 2018

Om 20 uur lezing over de herkenning van ganzen. Zie de agenda voor meer info.

 

3 december 2017

Het verslag van de excursie naar IJmuiden en Schiphol lees je hier

 

2 november 2017

Het verslag van de excursie naar Arkemheen lees je hier

 

19 oktober 2017

Het verslag van de excursie naar Poelgeest en Het Huys te Warmont vind je hier